BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATINI UNUTTU…

 BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi bundan 12 yıl önce merkez teşkilatında çalışanlar mesaiye geliş gidişlerinde ücretsiz servislerden yararlanmakta idiler.

Bakanlık çalışanlarının 12 yıl önce ellerinden alınan servis hizmeti uygulamasına tekrar kavuşuyorlar. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan kamu görevlilerinin mesaiye geliş gidişlerinde yararlanacağı servis hizmeti 2 Ocak’ta resmen başlayacağı belirtilmektedir.

MEB, Milli Eğitim Teşkilatını bakanlık binası ve çalışanlarından ibaret olmadığını hatırlatıyoruz.

Bütün uygulamaları ile taşra teşkilatını göz ardı eden MEB i uyarıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Binası ve O binada çalışanlardan ibaret değildir. MEB yüz binlerce çalışanı, milyonlarca öğrencisi ve on binlerce okulu ile büyük bir teşkilattır. Bu teşkilatın büyüklüğünün fakına varılmadan Milli Eğitim politikalarına yön vermeye çalışmak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklıkları ile sonuçlanacaktır.

SORUYORUZ…     

Hangi ülkede aynı bakanlık bünyesinde çalışıp da merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı diye ayrım yapılmakta ve merkez teşkilatında çalışan ile taşra teşkilatında çalışan aynı işi yapmalarına rağmen farklı ücret almakta ve farklı sosyal haklardan yararlanmaktadırlar.
Çalışanın işyerine ulaşımını işverenin karşılaması bir sadaka değil haktır. Bu haktan hiçbir çalışan mahrum bırakılmaz. Hele hele taşra teşkilatı çalışanlarının bu haktan mahrum bırakılması düşünülemez…

Daha dün okullarına kendi araçlarıyla işine gitmek isteyen öğretmenlerimizi trafik canavarına kurban vermedik mi?

Bu vahim olay karşısında gözyaşı dökmek yerine, benzer olayların yaşanmaması için çalışanlarının güvenle işe gidebilecekleri servis olanağı yaratmak bakanlığın öncelikli görevidir.

Hal böyleyken hala merkez teşkilatı personeli servisten ücretsiz yararlandırırken taşra teşkilatı personelini göz ardı etmek ayrımcılıktır. Bu ayrımcı ve ayıplı uygulamayı, bu ayrımcı yaklaşımı reddediyoruz.

TÖS DİYOR Kİ,

Her kamu çalışanının servis olanağından yararlanması haktır. Hakların kullanımında genellik ve eşitlik esastır.

Taşrada çalışan personelin çalışma şartları ve ulaşım zorlukları göz önünde bulundurularak, bakanlık merkez teşkilatı personelinden önce taşra teşkilatı çalışanlarının servis imkânından yararlandırılması düşünülmelidir.

Bu uygulama 2 Ocakta tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve o şekilde uygulamaya konulmalıdır.

Dikmen ONAT

Genel Başkan