Hukuk Devleti’nden Vazgeçilemez!..

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesinde belirtildiği üzere: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Bu açık ve kararlı ifadenin gereklerinin yerine getirilmesi başta yargı mensupları olmak üzere, kamu hizmetine devlet memuru olarak talip olan ve yemin ederek bunu taahhüt eden herkesin görevidir.

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uymakla yükümlü olan tüm tarafların, başta yargı, emniyet, eğitim ve sağlık olmak üzere kamu görevlilerinin, adil ve tarafsız görev yapma zorunluluklarını ivedilikle hatırlatmak gereği duyuyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla…

Hukuk Devleti'nden Vazgeçilemez!

Tüm Öğretmenler Sendikası