GÖREV SÜRELERİ UZATILMAYAN OKUL MÜDÜRLERİ NE YAPMALI?

GÖREV SÜRELERİ UZATILMAYAN OKUL MÜDÜRLERİ NE YAPMALI

        Okul müdürleri değerlendirme işlemleri geçtiğimiz 14 Temmuz- 15 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştır. Yönetici Değerlendirme Sonuçları açıklanmıştır. Yönetici değerlendirme sonucuna göre 74 puan ve 74 puandan düşük puan alan okul müdürlerinin görev süreleri uzatılmayacaktır.

      Bu durumda olan TÖS üyesi okul müdürleri aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmaları gerekmektedir.

1. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki dilekçeyi İl  Milli Eğitim Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

2. MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “EK-1” Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun Değerlendirme Kriterlerini tek tek belgelendirmeleri (4 yıl boyunca çalışmalarını ) gerekmektedir.

3. İdare Mahkemesine dava açmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin sendikamızdan daha ayrıntı bilgi alabilirsiniz.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………….İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

          ……………….. Okul müdürü olarak görev yapıyorum. Görevimin uzatılması için başvuruda bulundum.

      MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin EK-1’de Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunda Değerlendirme Kriterlerini göre; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü, Eğitim Kurumunda En Kıdemli Öğretmen İle Kıdemi En Az Olan Öğretmenin Değerlendirmesi, Öğretmen Kurulunca Seçilen İki Öğretmenin Değerlendirmesi, Okul Aile Birliği Başkanı Ve Başkan Yardımcının Değerlendirmesi, Öğrenci Meclis Başkanın Değerlendirmesi hüküm altına alınmıştır.

 

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında;

     1 . İlçe Milli Eğitim Müdürünün,

2.  İlçe MEM İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün,

3.  İlçe MEM Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürünün,

4. Okul Müdürlüğünde En Kıdemli Öğretmen İle Kıdemi En Az Olan Öğretmenin,

5. Okulu Öğretmen Kurulunca Seçilen İki Öğretmenin,

6. Okul Aile Birliği Başkanı Ve Başkan Yardımcının,

7.  Okulu Öğrenci Meclis Başkanının,

“Değerlendirme Kriterlerine” göre yaptıkları “değerlendirmenin” tarafıma verilmesini istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı ve Soyadı

İmza