ÇOCUKLARIMIZIN HARÇLIKLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

ÇOCUKLARIMIZIN HARÇLIKLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

Bir zamanlar okullarda Kızılay’a ait pullar öğrencilere dağıtılır pulun üzerinde yazan miktar öğrenciden alınır ve okulca toplanan para Kızılay’a iletilirdi. Yine görme engelli yurttaşlar bir dernek aracıyla okul okul dolaşır, okullarda konser verirlerdi. Verdikleri konserin ertesi gün öğrenciler bir zarfın içine gönüllerinden kopan miktarda bağışta bulunurlardı. Daha sonra okulca toplanan zarflar o derneğe verilirdi.

Günümüzde bir vakıf,  Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir eğitim sendikası ile birlikte sınıflarda çocuklarımızın harçlıklarını alıyor.

Vakfın internet sayfasında, proje adı altında sunulan, çocuklarımızın harçlıklarına el koymaya çalışan sistem ile ilgili şöyle denilmektedir:

“Bu çalışmaya sınıflar gönüllülük esasıyla katılacaklar. Hiçbir sınıf ve okul katılmaya zorunlu değil. Kampanyaya göre ister 1 sınıf, ister 10 sınıf bir araya gelerek bir yetim kardeşlerini destekleyebilecekler. Bunun için kampanyaya katılmak isteyen sınıflara birer koli gidecek. Kolinin içerisinde kumbaralar olacak. Bu kumbaralar her ay için doldurularak kardeşlerine göndermek üzere hesap numaralarına yatırılacak. Çocuklar bu kampanyayı en az 1 sene yürütecekler.  …kampanyasına katılan sınıflar bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca (birden fazla yetim kardeş edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 90 TL toplayacaktır.”

“Bu çalışmaya sınıflar gönüllülük esasıyla katılacaklar. Hiçbir sınıf ve okul katılmaya zorunlu değil.” denilmekte ancak il milli eğitim müdürleri ile ilçe milli eğitim müdürleri, müdürlerle yaptıkları toplantılarda, ısrarla “Çocukların harçlıklarının” alınmasını istemekte bu konuda tabiri caizse işi tehdit ve şantaja kadar götürmektedir.

TÖS OLARAK SORUYORUZ

 Her sınıftan bir yetim için her ay düzenli olarak 90 TL toplanacağı belirtilmektedir. Bu miktarı toplamak için yardım toplama kanunu gereğince nereden ve ne zaman izin alınmıştır?

Medeni kanun gereğince 18 yaşından küçüklerden bağış toplanabilmekte midir?

Topladığınız bağışlar Anayasaya uygun mudur?

Anaokulu ve ilkokul çocuklarına bu proje uygun mudur? Böyle bir etkinliğin ilkokul ve anaokullarında uygulanabilirliğini kim veya kimler önermiştir?

MEB, 18 yaşından küçüklerden bağış adı altında herhangi bir şekilde para toplanamayacağını bilmiyorsa İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcıları da mı bilmemektedir?

Soruyoruz bu vakıfla sözleşme yapan MEB yetkilisi, Diyanet İşleri yetkilisi ve Eğitim Sendikası yetkilisi sizler ne kadar bağış yaptınız?

Ayrıca bir seferberlik durumu mu söz konusudur?  Ülke batakta mıdır? İlk ve orta öğretim öğrencilerinin harçlıklarına muhtaç hale mi gelmiştir? Durum böyleyse bizler de katkı sunmak isteriz. Değilse bu durum açıklığa kavuşturulmalıdır.

TÖS’ÜN KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİSİ

 Sosyal devlet; işi gücü olmayan öğrenciden bağış toplayamayacağı gibi öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamak zorundadır.

Vakıf, ilgili sendika ve Diyanet İşleri Başkanlığı bizi pek ilgilendirmez; ancak mensubu olduğumuz MEB’e sesleniyoruz, bu ayıba bir an önce son verin. Zira bu ayıp sizi de bizi de yaralar.

Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve adı geçen eğitim sendikası çocuklarımızın harçlıklarından elinizi çekin!

TÖS konunun takipçisi olacaktır ve yanlış hesap Bağdat’tan döner.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı