Öz Değerlendirme Dayatmasını Kabul Etmiyoruz!..

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan  “Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Öz Değerlendirme Uygulama Rehberi” içeriğinde belirlenen esaslar doğrultusunda, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öz değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. 

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Merkez Yürütme Kurulu; sendikamız üyesi çalışanların, bu faaliyetlerde anket, form vb. belgeleri doldurmaması kararı almıştır.

Konuyla İlgili MYK Kararı İçin Tıklayınız