ÖĞRETMENE ROTASYONU DÜZENLEYEN YÖNETMELİK BİR AN ÖNCE İPTAL EDİLMELİDİR

ÖĞRETMENE ROTASYONU DÜZENLEYEN YÖNETMELİK BİR AN ÖNCE İPTAL EDİLMELİDİR

5 Ağustos 2015 tarihli “ROTASYON, SİMÜLASYONA TAKILDI!!! MEB 10 Bin Öğretmenin Atamasını Yapamayınca, Rotasyondan Vazgeçti”  başlıklı basın açıklamamızda: Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “…..ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, rotasyonunun uygulanmamasına karar verdik,” demişti. Bakana TÖS olarak, “Rotasyon uygulamasını rafa mı kaldırdınız, rotasyon uygulamasını yönetmelikten ne zaman çıkaracaksınız?” diye sormuştuk.

MEB bugüne kadar, aynı eğitim kurumunda 15 yıl çalışma süresini dolduran öğretmenlere rotasyondan vaz geçilmesi ile ilgili her hangi bir yazılı açıklama yapmamıştır.

Bilindiği gibi 17/4/2015 tarihli ve -29329 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 2 bendinde “12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde…………..eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır.” Şeklinde bir ibare mevcuttur.

Ders yılı ise aynı yönetmeliğin tanımlar kısmında şu şekilde tamamlanmıştır: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi ifade etmektedir.

Buna göre 2014-2015 eğitim öğretim yılının derslerin kesilme tarihi 12 Haziran 2015 Cuma günüdür. 12 Haziran 2015 gününden 2 ay hesaplarsak yönetmeliğin ilgili maddesine göre 12 Ağustos 2015 günü son bulmaktadır.

Yani MEB aynı eğitim kurumunda 15 yıl çalışan öğretmenin yer değişikliğini 12 Ağustos 2015 yılına kadar sonuçlandırması gerekiyor du ancak; MEB, tüm işlemleri yaptı sonra bu işten vaz geçtiğini belirti. Yalnızca vaz geçtiğini web sayfasından duyurdu.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİSİ

 17/4/2015 tarihli ve -29329 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 48. Maddenin ve Geçici 3. Maddesinin  iptal edilmesi ve en kısa sürede de iptal edilen maddeleri  resmi gazetede yayınlanmalıdır.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3.Maddesi şu şekildedir: (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl. 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl. 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır. MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesinde; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıllı dolduran öğretmenlere yer değiştirmesini uygulamamıştır. Hal böyle olunca MEB 2015-2016 yılında yönetmeliğin 48. Maddesini uygulamaya kalktığında bir okulda 15 yılını çalışanlara bu maddeyi uygulayamayacaktır.  

Bu yıl “uygulamasını yapamadığı” için 48 madde geçersiz hale gelmiştir. Bakanlığın önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya 48. maddenin iptal edilerek resmi gazetede iptalinin yayınlanması ya da yönetmeliğin 48. Maddesini uygulamayan bakanlık bürokratları hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı