İŞ GÜVENCEME DOKUNMA!

İŞ GÜVENCEME DOKUNMA!

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun (KPDK)  Kasım ayı toplantısı konfederasyonların ve hizmet kolunda yetkili sendikaların katılımı ile 30 Kasım- 1 Aralık  2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Basına yansıyan ve toplantıya katılan konfederasyonların yaptığı açıklamalara göre ana gündem, Kamu Personel Rejimi Reformu ve buna bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda başta iş güvencesinin ortadan kaldırılması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu‘ya göre“1965’ten bugüne dünyada ve Türkiye’de pek çok gelişme yaşandığı halde, Türkiye’de aynı kamu personel rejimi uygulanmakta. Bakan Soylu basında çıkan haberlere göre; “değişen dünyada rekabet gücünün artırılması, verimlilik ve sistemin tıkır tıkır işletilmesi’ ifadesini kullanarak, hem kamu yönetimi hem de kamu personel rejiminde reform yapma konusunda hükümetin kararlı olduğunu vurguluyor.

Hepimizin bildiği gibi İş güvencesi, çalışma hakkının korunması ve işçinin iş devamlılığının sağlanmasıdır. Bununla birlikte Çalışma Hakkı aynı zamanda çalışanların keyfi biçimde işten çıkarılmasını önlemeye yönelik hukuksal önlemleri de içerir. Devlet memurlarının işe alınması ve iş güvencesi Anayasanın 128 ve 129 maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 98. Maddesi ile sağlanmıştır.

Kamu Personeli Danışma Kurulunda (KPDK) Hükümet temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Soylu yukarıda bahsedilen ilgili anayasa maddesi ve ilgili kanunun maddesini değiştirmek istediklerini açıklamışlardır.

Hükümet yapacağı değişikliklerle memurları da “düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar sınıfında yer almasını sağlayacaktır.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Hükümet, öncelikli olarak memurun grev hakkını yasal güvence altına almalıdır. Toplu sözleşme adı altında yandaş sendikalarla ve yandaş konfederasyon ile oynanan tiyatroya bir an önce son vermek için toplu sözleşmenin kaldırılması, artan oranlı gelir vergisi diliminden vaz geçilmesi bununla birlikte, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerekmektedir.

Buradan bir daha hükümete seslenmek istiyoruz. İş güvencemden elini çek. İş güvencesine ilişkin her hangi bir düzenlemenin TBMM’ye geldiği gün ve dakika itibariyle TÖS Mecliste, alanlarda, sokaklarda olacağını duyurur.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkan

İŞ GÜVENCEME DOKUNMA AFİŞİNİ İNDİREBİLİRSİNİZ.

[spiderpowa-pdf src=”https://tosmerkez.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/İş-Güvencesi-Afiş-2.pdf”]

İŞ GÜVENCEME DOKUNMA AFİŞİNİ İNDİREBİLİRSİNİZ.