Hafta Sonu Seminer Çalışması İçin Ek Ders Ücreti İstiyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Mesleki Çalışmaları (Yıl sonu semineri) ‘nın bu yıl ilk kez  hafta sonuna gelen 9-10 Haziran 2018 tarihilerinde yapılmasına karar vermiştir.  9 haziran 2018 Cumartesi ile 10 Haziran 2018 Pazar günleri yapılacak olan zorunlu çalışma sonunda öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili herhangi bir açıklama şimdiye kadar bakanlık yetkililerince açıklanmamıştır.

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak, hukuki dayanağı aşağıdaki örnek dilekçede de belirtildiği gibi, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Hafta Sonu Seminer Çalışması İçin Ek Ders Ücreti Talep Dilekçesi (örnek)

 


             ……………………………………………………   MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : a) 14.05.2018 Tarihli Ve43501582-774.01.01-E. 9461989 Sayılı MEB

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Yazısı

  1. b) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu

 

İlgi (a) MEB Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Yazısında Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı 09 Haziran 2018 cumartesi günü ve 10 Haziran  2018 Pazar günü 09:30-12:30 saatleri arasında öğretmenlerin mesleki  çalışma yapacağı bildirilmiştir.

İlgi (b) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 99. Maddesi çalışma saatlerini düzenlemektedir. 99. Madde: “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.” denilmektedir.

Yine ilgi (b) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 176 maddesi  Ders ve konferans ücretlerini düzenlemektedir. 76. Madde: “Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. denilmektedir.

09 Haziran 2018 cumartesi günü ve 10 Haziran  2018 Pazar günü 09:30-12:30 saatleri arasında öğretmenlik mesleki çalışmalarına katıldığımdan dolayı  657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 76. Maddesi uyarınca cumartesi günü 3 saat, Pazar günü 3 saat olmak üzere toplam 6 saat ek ders ücretinin 150 gösterge rakamı ile çarpılarak, çıkan toplam rakamın tarafıma ödenmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adı soyadı

EKİ

09 Haziran 2018 cumartesi günü ve 10 Haziran  2018 Pazar günü imza cetveli