FATİH PROJESİNİN ANCAK %5’İ BİTİRİLMİŞ

FATİH Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Kasım 2010’da başlatılan ve 3+2 yılda tamamlanması öngörülen bir proje olup, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje, Ulaştırma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

MEB 2010-2014 Stratejik Planında ise, proje fikrine gerekçe olarak gösterilen hedef, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi temasında yer alan 14. Stratejik amacın birinci stratejik hedefinde “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızın bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak” (MEB, 2012) biçiminde yer almıştır.

Bakanlık 10 milyon 600 bin öğrenciye tablet PC dağıtması gerekirken bugüne kadar  yaklaşık  604 bin öğrenciye tablet PC dağıtmıştır. Yani Bakanlık bugüne kadar 100 öğrenciden ancak 5 öğrenciye tablet PC dağıtmıştır.

Bakanlık 850 bin öğretmene tablet PC dağıtması gerekirken bugüne kadar yaklaşık 133 bin öğretmene tablet PC dağıtmıştır. Yani Bakanlık bugüne kadar 8 öğretmenden ancak 1 öğretmene tablet PC dağıtmıştır.

Bakanlığa bağlı ilköğretim/ortaöğretim okul sayısı 58 bindir. Etkileşimli tahta uygulamasına geçilen kurum sayısı ise 3.657’dır. Buna göre 15 okuldan ancak 1 okul etkileşimli tahta uygulamasına geçirilmiştir.

 Tablo: Fatih Projesinin 2012-2014 Yıllarında Arasındaki Durumu 

2012 2013 2014
Hedef Gerçekleşen Hedef Gerçekleşen Hedef Gerçekleşen
İnternet alt yapısı yenilenen okul ve kurum sayısı/Sayı 21.689 154 3.500 3.362 2.800 0
Etkileşimli tahta uygulamasına geçilen kurum sayısı/Sayı 21.689 3.657 75.000 0 0 0
Sınıf uygulamalarında tablet PC kullanan Öğrenci sayısı/Sayı 12.800 adet 1.200.000 41.172 1.200.000 550.000
Sınıf uygulamalarında Tablet PC kullanan Öğretmen sayısı/Say 50.000 7.528 100.000 125.000
FATİH proje ekipmanlarının kullanımına yönelik eğitim verilen öğretmen sayısı/Sayı 3.205 2.046 64 59

Bilindiği gibi proje ihale denetiminden çıkarılmıştır. Bugüne kadar Fatih projesine ne kadar para harcandığı belli değildir.

 TÖS’ün Konuya İlişkin Görüş ve Önerileri

 

TÖS her alanda olduğu gibi en başta da kendi alanı olan eğitim alanında çağdaşlaşmaktan yanadır. Bu kapsamda yapılacak olan yenilikler konunun uzmanları, meslek örgütleri, okul yöneticileri, veliler ve öğrenci temsilcilerinin bulunacağı tartışma süreçleri sonucunda ortaya konulan ihtiyaçlar üzerinden yapılmalıdır.

FATİH Projesi donanımının sağlık üzerindeki etkisi nedir? Ya da ne olacağı hakkında her hangi bir bilgi veya öngörü var mıdır?

Donanımın sürekliliğinin ne biçimde sağlanacağı planlanmış mıdır?

Projenin pilot uygulaması yapılmadan ülke geneline yaygınlaştırılmak istenmesi birçok eksiğinin olduğunu bize daha çabuk göstermiştir.

3+2 yılda tamamlanması öngörülen projenin ancak %5’i bitirebilmiştir. Buna göre projenin bitirilmesine 1 yıl kala gelinen nokta %5’dir. Böyle giderse -gideceği de görünüyor- bu proje daha çok genel müdür- daha çok bakan görür.

Görüldüğü gibi MEB yine bir konuda daha çuvallamış, sınıfta kalmıştır. MEB’i düşmüş olduğu bu durum ve hezimetlerden sıyrılmaya, işi bilmiyorlarsa ehline bırakmaya davet ediyoruz.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkan