EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRMEYE YENİ KILIF

EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRMEYE YENİ KILIF: OSB’LERDE AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI

5580 sayılı Kanun kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri’nde açılan özel meslekî ve teknik eğitim okullarında eğitim-öğretim desteği, alan bazında ayrı ayrı düzenlenmiştir.  Bir eğitim-öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 50’si Kasım, % 25’i Şubat ve % 25’i de Haziran aylarında okula ödenecektir.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı için 7Eylül 2013 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan tebliğde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Tutarları şu şekildedir: Makine Teknolojisi 5.500 TL, Metal Teknolojisi 5.000 TL, Elektrik Elektronik Teknolojisi 5.500 TL, Tekstil Teknolojisi 4.500 TL, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 4.500 TL, Lastik Teknolojisi 5.000 TL, Motorlu Araçlar Teknolojisi 5.500 TL, Gıda Teknolojisi 5.000 TL, Kimya Teknolojisi 5.000 TL, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 5.000 TL, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 4.500 TL, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5.500 TL, 9. Sınıf 3.800 TL.

Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, Kalkınma Planı hedefleri ve işgücü ihtiyaç analizleri doğrultusunda resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne ve alanına göre devlete maliyetinin bir buçuk katını aşmamak üzere her yıl Ağustos ayında Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanacak olan tebliğ ile belirlenir.

“Sosyal devlet”in teşviğiyle organize sanayi bölgelerinde özel sektör tarafından açılan meslek liseleri, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini yok etmek değil de nedir?

Ayrıca bu durum devletin eğitimden adım adım çekilmesi mi yoksa eğitimin iflası mıdır?

MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazıda şu sorularımıza cevap istedik:

1.Organize Sanayi Bölgeleri’nde kaç tane özel meslekî ve teknik eğitim okulu bulunmaktadır?

2. Organize Sanayi Bölgeleri’nde açılan özel meslekî ve teknik eğitim okullarında kaç öğrenci öğrenim görmektedir?

3. Organize Sanayi Bölgeleri’nde açılan bu okullara 2013-2014 yılları arasında devlet tarafından ne kadar para ödenmiştir?

MEB’in bu konularda kamuoyunu ve diğer ilgili kesimleri acilen bilgilendirmesi gerekmektedir.

 

                                                                            Dikmen ONAT

                                                                           Genel Başkan