415 BİN ÖĞRENCİ ORTA ÖĞRETİME DEVAM ETMİYOR

415 BİN ÖĞRENCİ ORTA ÖĞRETİME DEVAM ETMİYOR

 “Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2015-16” MEB tarafından yayınlandı. Buna göre; 2015 yılında 8. sınıfı bitiren öğrenci sayısı 690 bini erkek, 676 bini kız öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 366 bindir. Ayrıca bu sayıya Açıköğretim ortaokulu ve Açıköğretim Lisesi öğrencileri de dahildir. Bu öğrencilerin 469 bini erkek, 481 bini kız öğrenci olmak üzere toplam 950 bini ortaöğretime (genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim) gidiyor.

MEB’in açıkladığı istatistiklere dayanarak 1 milyon 366 bin öğrencinin % 70’inin ortaöğretime gittiği, % 30’unun yani 415 bin öğrencinin ortaöğretime gitmediği sonucuna ulaşıyoruz.

Bu yılın sonuçlarıyla geçen yılın sonuçlarını karşılaştırdığımızda olayın vahameti ortaya çıkmaktadır. 2014-15 eğitim öğretim yılında ortaöğretime başlayamayan öğrenci sayısı 420 bin iken bu yıl, bu sayı sadece beş bin azaltılabilmiş 415 bin olmuştur. Yani Bakanlık bir yıl boyunca ancak 5 bin öğrenciyi ortaöğretime başlatabilmiştir. 415 bin çocuğumuz şu anda nerede ve ne yapmaktadır? Sorunun muhatapları umarız cevabı bilmektedirler. MEB’i bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyoruz.

Hâlâ “4+4+4″ün başarısını savunan Bakanlık daha kaç öğrenciyi kurban edecektir? Özet olarak MEB, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştur.

TÖS olarak, nerede hata yapılmışsa bu hatanın düzeltilmesini ve çocuklarımızın eğitimden uzaklaşmalarının altındaki nedenlerin ortadan kaldırılmasını birinci dereceden sorumlu olan MEB’den talep ediyoruz. Ortada apaçık bir başarısızlık söz konusudur. Bu başarısızlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve bizleri doğrudan etkilemektedir. Geleceği kuracak bireylerden sorumlu bir Bakanlığın böyle bir sorumsuzluk içinde olması kuşku vericidir.

TÖS, ilgililerin gerekli önlemleri alacaklarını ümidiyle bu uyarıyı yapmayı görev kabul etmektedir. Tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırır, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

 Dikmen Onat

                              TÖS Genel Başkanı