19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI TÖS’ÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

SUNU

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04/09/2014 tarihli  ve 87 sayılı yazılarında; 19. Millî Eğitim Şûrasında: 1. Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Çizelgeleri, 2. Öğretmen Niteliğinin Artırılması, 3. Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması, 4. Okul Güvenliği konularının görüşüleceğini ve toplantının 02-06 Aralık 2014 tarihlerinde yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

19. Millî Eğitim Şûrasında görüşülecek olan : 1. Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Çizelgeleri, 2. Öğretmen Niteliğinin Artırılması, 3. Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması, 4. Okul Güvenliği konularına ilişkin olarak Sendikamızın görüş ve önerilerini üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen Devrim KOÇER, Alpay KOZAN ve Seval Kaya’ya teşekkürü bir borç bilirim.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

19. Millî Eğitim şûrası TÖS’ün görüş ve önerileri kitapçığı (Lütfen linki açınız):

[spiderpowa-pdf src=”https://tosmerkez.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/ŞURA-HAKKINDA.pdf”]ŞURA HAKKINDA