TÖS MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ

TÖS MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ

Saygıdeğer üyelerimiz;

TÖS Meclisi toplantısının gündemini ve düzenlenme tarihini 20-21 Eylül 2014 (Cumartesi-Pazar) günü olarak belirlemiş bulunmaktayız. Cumartesi ve Pazar günü Ankara’da kalmak isteyen arkadaşlarımızın Genel Sekreterimiz Muhittin GÜL’le iletişime geçmesi gerekmektedir. (Tel:0505 575 44 88)

TÖS Meclis Toplantı Gündemi ve Programı aşağıda sunulmuştur.

 

Toplantı Tarihi : 20-21 Eylül 2014 Cumartesi-Pazar günü

Toplantı Saati   : 09:30-17:00

Toplantı Yeri    : Sendika Merkez Binası:

Ataç 1 Sok. No:5/5, Çankaya/Ankara

 

Gündem

 

1. Açılış ve Yoklama

2. Açılış Konuşması (Genel Başkan Dikmen Onat)

3. Merkez Yürütme Kurulunun Meclisi Bilgilendirmesi (Genel Sekreter Muhittin GÜL)

4. Türkiye’nin ve Dünyanın Gündeminin Değerlendirilmesi

5. Sendikal Sürecin Değerlendirilmesi

6. TÖS Meclisi Bünyesinde Çalışma Gruplarının Oluşturulması

a) Hukuk Çalışma Grubunun Oluşturulması

b) Örgütlenme Çalışma Grubunun Oluşturulması

c) Eğitim Çalışma Grubunun Oluşturulması

d) Basın-Yayın Çalışma Grubunun Oluşturulması

e) Kadın Çalışanların Sorunlarına İlişkin Çalışma Grubunun Oluşturulması

g) Tüzük Tadilat Komisyonunun Oluşturulması

8. Kapanış

 

 

 

                                     Muhittin GÜL                                                           Dikmen ONAT

                                     Genel Sekreter                                                           Genel Başkan