MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILMAYANLAR

 60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMALI

Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı görevlendirilmesi yapılmayan yöneticilerin 60 gün içerisinde dava açması gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanarak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi yapılmıştır.

Anılan yönetmeliğin 23 maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.

Yine anılan yönetmeliğin 5. Ve 7. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

  1. Yükseköğretim mezunu olmak,
  2. Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
  3. Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

4.  Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

  1. Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
  2. Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.
  3. Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

İdari Yargılama Usulü Kanunun 7. maddesinde: 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür, denilmektedir. Bu bağlamda Okul müdürlüklerine Müdür Başyardımcısı veya Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek için dilekçe ile başvuruda bulunup da Müdür Başyardımcısı veya Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmeyen dilekçelerine verilen cevap tarihi geçerli olmak üzere 60 gün içinde idare mahkemelerine dava açmaları gerekmektedir.

Elindeki bilgi-belge ile dava açmak isteyen “Müdür Başyardımcısı veya Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmeyen” üyelerimizin sendikamıza başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı

Related Posts