2. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLUYORUZ…

TÖS (Tüm Öğretmenler Sendikası) Yürütme Kurulu 01/06/2017 ve 138 sayılı kararıyla 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının 10. Maddesi ve Tüzüğümüzün 18. Maddesi uyarınca 2. Olağan Genel Kurula gidilmesine; 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Sağlık Mah. Ataç 1 Sk. Ergin Apt. 5/5 Çankaya/Ankara adresindeki Genel Merkezimizde yapılması kararı alınmıştır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 18 Haziran 2017 Pazar günü saat 10.00’da, Sağlık Mah. Ataç 1 Sk. Ergin Apt. 5/5 Çankaya/Ankara adresindeki Genel Merkezimizde tekrar toplanılması kararı alınmıştır.

Dikmen ONAT
TÖS Genel Başkanı

GÜNDEM

1. Yoklama Ve Açılış
2. Divan Oluşumu
3. Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması
4. Genel Başkanın Konuşması
5. Komisyonların Oluşturulması (Tüzük Değişikliği, Önerge)
6. Tüzük Değişikliği Önergelerinin Görüşülmesi
7. Çalışma Raporu Ve Mali Raporun Okunması, Görüşülmesi, Aklanması
8. Merkez Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Görüşülmesi, Aklanması
9. Merkez Disiplin Kurulu Raporunun Okunması Görüşülmesi, Aklanması
10. Genel Kurulda Alınacak Kararların Görüşülmesi
11. TÖS Meclis Üyesi, Yürütme Kurulu, Denetleme Ve Disiplin Kurulları Asil Ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi
12. Seçimler
13. Dilek Ve Temenniler
14. Kapanış