YÖK VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ ÜVEY EVLAT MI?

MEB ‘ in 40 yaş üzeri 499 bin öğretmen ve çalışanı için aşı randevusu açmasından sonra bu kapsama YÖK ve Üniversitelerde çalışanları almadığı görülmüştür. YÖK ‘ün MEB’ e bağlı bir kuruluş olduğu göz önüne alındığında aşılama kapsamı dışında bırakılması YÖK ve Üniversite çalışanlarının üvey evlat muamelesi gördüğü ortadadır. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için Üniversite Akademik ve İdari personelinin de acilen aşılama kapsamına alınması ortadadır. MEB’ e gözden kaçırdığı bu durumu bir an önce düzeltmesi için çağrı yapmayı bir görev biliyoruz.

TÖS Genel Merkezi