YANDAŞ YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik 6 Ekim 2015 Tarihli ve 29494 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği gibi okul yöneticiliği (müdür-baş müdür yardımcısı-müdür yardımcısı) 657 sayılı devlet memurları kanununda ikinci görev olarak tanımlanmaktadır. Bu güne kadar yandaşlar “İkinci görev sınavla mı olur? Görevlendirme ile olmalıdır”, demektedirler. Buna bağlı olarak yazılı sınavdan vaz geçilerek sözlü sınav da ısrar etmektedir.

Tüm objektif (nesnel) kriterlerden uzak, değerlendirilmesi tamamen kişisel inisiyatife bağlı bu sözlü sınav uygulamasının iptalini talep etmekteyiz. Her türlü öznel değerlendirmeye açık sözlü bir sınav yapmak objektifliğe ve eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.

Diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi sözlü sınavın da yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi esas olması gerekirken ilgili yönetmelikte bu durumlar hiçe sayılmıştır.

TÖS her zaman eşitlik ilkesinin savunucusu olmuştur; olmaya da devam edecektir. TÖS ikinci görev almak isteyen öğretmenlerin hakkaniyet ölçüsünde yarışmalarını her zaman destekleyecektir. Bu bağlamda TÖS “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin” iptali için 07 Ekim 2014 tarihinde Danıştay’a dava açmıştır.

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkan