Türkiye Maarif Vakfına MEB Bütçesinden 1.2 milyar TL Aktarmanın Anlamı Nedir?

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak, yetkili makamlara soruyoruz: Ülkemizde milyonlarca genç, uzaktan eğitime bilgisayar ve internet yoksunluğu nedeniyle erişim sağlayamazken;  bir vakfa MEB Bütçesinden 1.2 milyar TL aktarmanın anlamı nedir?  Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan bu para ile 1 milyondan fazla öğrencinin tablet ihtiyacı karşılanabilecekken,  bakanlığın tercihi “Milli Eğitim” açsından ne kadar anlamlıdır?

Konuyla ilgili sorularımız bununla sınırlı değil. TÖS soruyor:

  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafindan 2021 bütçesinden 486 milyon TL aktarılacağı söylenmişken,  bir ay geçmeden bu rakamın 1.2 milyar TL ye çıkarılmasındaki amaç nedir?
  2. TMV’nin,  bazı yöneticilerinin Fetö  terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiaları araştırıldı mı?

Söz konusu vakıf için aktarılan paranın, hangi gerekçeyle  yaklaşık 3 katına çıkarılmış olduğu ve bu ödemenin hangi eğitim faaliyetleri için kullanılacağı açıklanmalıdır. Açıklanmayı bekleyen bir diğer nokta ise ülkemizde, bilgisayar ve internet erişimi yetersizliği nedeniyle Uzaktan Eğitim hakkını kullanmayan öğrenci sayısıdır.

Tüm Öğretmenler Sendikası