TÖS: YOKSULLUK MEMURUN KADERİ OLAMAZ

Memur için açıklanan maaş artış oranı; enflasyon artışı, emtia, döviz, faiz, temel gıda ürünlerindeki artış, her türlü vergi, doğalgaz ve elektrik zammından daha azdır. Pandemi sürecinde yoksullaşmaya başlayan kamu çalışanları, omzuna yüklenen zorunlu fedakarlığın ağırlığı altında ezilmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi için işveren tarafıyla masada bulunma yetkisini ilk dönemden beri sürekli elinde bulunduran sendikanın tarafının emeğin yanı olmadığı bir kez daha tescil edilmiştir. Keza altına imza attıkları tüm sözleşmeler kamu emekçilerinin zararınadır.  Üstelik rakam oyunları ile cambazlık yaparak, başarı hanelerine memuru da dahil etmeye çalışmaktadır. Oysaki gerçek açıktır ve enflasyonun %14,6 olarak açıklandığı ülkede, memura 2021 reva görülen artış miktarı %3’tür. Evet bazı medya gruplarının memura %7.36 diye ballandıra ballandıra anlattığı rakamın %4.36’sı memurun önceki yıldan alacağıdır.

2021 yılının hemen başında “yoksulluk memurun kaderidir” denilmiştir. Yaşanan hayat pahalılığının gizlenecek hiçbir tarafının kalmadığı,  enflasyon oranlarının düşük tutulmasının kanıksandığı bir ortamda kamu çalışanlarına reva görülen maaş artışı kara mizahtan ibarettir.

Geldiğimiz noktada böylesi bir sonuca davetiye çıkaran ve yetkiyi elinde bulunduran sendikanın tarafı olduğu Toplu İş Sözleşmesi vicdani bir yara olarak tarihte yerini alacaktır.

TÖS’ün Bu Konudaki Görüşü

Türkiye, öğretmen maaşında 33 OECD ülkesi arasında en son sıralarda bulunmaktadır. Bu istatistik, tuzu kuru sendika yöneticilerini rahatsız etmiyor olabilir ancak sadece öğretmenler değil kamu çalışanlarının çok büyük bir oranı yoksulluk içinde kıvranmaktadır.

Ne pandeminin, ne yaşanan ekonomik gerilemenin, ne döviz ne de faiz artışının sorumluluğu çalışanlara fatura edilemez. Kamu emekçileri için insanca yaşayabileceği bir ücret artışı talebimizde ısrarcıyız.

 

TÖS

Merkez Yürütme Kurulu