TÖS: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEYİ, NEDEN BEKLİYOR?

Modern dünyada eğitimin ve eğitimcinin önemi konusunda halen ikna edilmemiş yığınlar varsa büyük bir felaket yaşanıyor demektir.  Hele de bir öğretmen, bu çağın insanına öğretmenliğin ne kadar gerekli, ne kadar önemli olduğuna dair açıklama yapmak durumunda bırakılmışsa durum çok ciddi demektir. Hele de sosyal ve hukuki kuralların belirlediği, yasal mevzuatının olmadığı neredeyse tek mesleğin kalmadığı dünyamızda halen “Öğretmenlik Meslek Kanunu” talebinin dile getiriliyor olması kahırdan başka bir şey değildir.

Öğretmenlik; duygusal tepkilerin, kişisel ilgi ve yakınlıkların, yetkin sayılan kişi ya da kurumların insafına göre payelendirilecek bir uğraş alanı değildir. Ulusal ve evrensel ölçütleri sağlanmış, ciddi, süreklilik kazanmış, bilimsel yöntemlerle dinamik süreçlerden geçmeye devam eden modern eğitim sisteminin en önemli bileşeni öğretmendir. Öğretmenlik “eli öpülüp” geçilen, senede bir kez anımsanan, sadece aldığı maaş ve ek ders ücreti ile gündem yapılan bir iş değildir.

Öğretmenlik mesleğinin nasıl ve nice olduğunun, görev tanımının, hukuki, ekonomik, sosyal haklarının, sorumluluklarının ve diğer mesleki standartlarının bir bütünlük içinde yer aldığı bir kanun metni şimdiye kadar çıkarılmadıysa bunda sendikaların da büyük payı vardır. Üyeleri için sadece sigorta, hastane promosyonları ayarlamak, sadece ölüm taziyeleri yayınlamak, yıl sonu eşantiyonlar dağıtmak ve yeni makam- mevki terfilerinde kutlama ziyaretlerine giden sendikal anlayış tam bir sefalet örneğidir. Yetkili, etkin ve geniş üye tabanına sahip sendikaların, kamuya duyurulup sözü verildiği halde 3600 Ek Gösterge taleplerini bile yeterince dile getirememesi, düşündürücüdür.

TÖS’ün Bu Konudaki Görüşü

3600 Ek göstergenin bile verilmediği, öğretmenin sözleşmeli, ücretli ve uzman gibi sıfatlarla hiçbir hakiki dayanağı olmayacak şekilde isimlendirildiği böyle bir yapıdan kurtulmak da bu kanunla sağlanabilecektir. Aksi halde öğretmenin itibar ve statüsünün oldukça azaldığı bir toplumda bireysel ve toplumsal gelişim gerileyecek, dolayısıyla ülke geleceği karanlık olacaktır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu gündemde tutacak taraf, öğretmen sendikalarıdır. Doktorun, avukatın nasıl ki bir meslek kanunu varsa öğretmenin de bir meslek kanunu olacak… Bu yalın, net gerçeği anlamak için sendika yöneticisi olmaya bile gerek yoktur. Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi,  öğretmen için istenen bir ayrıcalık değil temel insani bir hak talebidir.

Profesyonel bir meslek olarak görülmesi gereken öğretmenliğin mesleki standartlara kavuşması için gerekli olan, mesleğinin gerekleri kurallara bağlanmış, bilimsel ölçütlerle hazırlanmış bir meslek kanunudur. Ülkemizde hakim, savcı, mimar, asker, avukat, diş hekimi, yükseköğretim personeli gibi birçok meslek kanunu varken öğretmenlik meslek kanunun olmayışı bir garabettir. Çünkü bu meslekleri bireylere kazandıran da öğretmendir.

Dünya’da birçok ülkede Öğretmenlik Meslek Kanunu bulunmaktadır. Ülkemizde ise Milli Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve diğer yönetmeliklerde yer alan öğretmenliğe dair düzenleme içerikleri var olup, yetersizdir. Acilen dağınık haldeki bu metinleri de toparlayacak bir “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ülke geleceği için hayati öneme sahiptir ve bekletilmeden hayata geçirilmelidir.

TÖS

Merkez Yürütme Kurulu

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.