TÖS: ÖĞRETMENİN EKONOMİK MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR

Ülkemizde “Eli öpülesi” mesleğin erbabı olarak geçiştirilen öğretmenin, itibarını zayıflatan birçok unsur var. Bunlardan biri son zamanlarda ağırlığını iyice hissettiren ve geçim kaygısını tetikleyen düşük maaşlar.

Ülkemizde her alanda yabancı ülkeler kıyas olarak göstermeye alışık yetkililer, nedense meslektaşlarımızın aldığı ücretleri, Batı ülkelerindeki öğretmenlerin maaşlarıyla kıyaslamazlar. Örneğin Yunanistan, Fransa, Hollanda, Almanya veya her fırsatta eğitim sistemi örnek gösterilen Finlandiya öğretmeni ne kadar maaş almaktadır, sormazlar?..

OECD’nin 2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki öğretmenler ortalama olarak, yıllık 25.955 dolar ücret almaktadır (maaş ve ek ders birlikte hesaplanmıştır). Bu tutar brüttür. Buna karşın Almanya’da ilkokul öğretmeni ortalama 60.507 dolar, ortaokul öğretmeni ortalama 67.163 dolar, lise öğretmeni ortalama 70.749 dolar almaktadır. Yine İspanya’da okul öncesi öğretmeni ortalama 40.813 dolar, ilkokul öğretmeni ortalama 40.813 dolar, ortaokul öğretmeni ortalama 45.509 dolar, lise öğretmeni ortalama 45.509 dolar almaktadır.

Öğretmen maaşlarının OECD ortalaması: okul öncesi öğretmeni 31.276 dolar, ilkokul öğretmeni 33.058 dolar, ortaokul öğretmeni 34.230 dolar ve lise öğretmeni 35.858 dolar şeklindedir. Bu veriler, Türkiye’deki öğretmen ücretlerinin OECD ortalamasının da altında olduğunu açıkça göstermektedir.

OECD ülkeleri arasındaki öğretmenin durumu buysa; ülkedeki durumu nedir? Diğer meslek grupları ile karşılaştıralım. 2020 yılı Temmuz maaşını ölçüt aldığımızda; yeni başlayan Öğretmen 4243 TL, en az 25 yıllık hizmeti olan ve eşi çalışmayan üç çocuğu olan öğretmen 5.634 TL maaş almaktadır.

Yeni göreve başlayan polis 5.583 TL, şube müdürü (4/1) 7.301 TL, yeni başlayan Hemşire 4.498 TL, yeni başlayan Mühendis 5.913 TL, teknisyen (yeni başlayan lise mezunu) 4.692 TL maaş almaktadır. Ülkedeki durumumuz budur.

Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standartlarında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir olarak tanımlanmaktadır. Kira, ulaşım, yakacak, giyim, eğitim, kültüre yapılan harcamalar bütünü bizlerin yoksulluk sınırında mı yaşadığımızı belirlemektedir. 2020 Ocak ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7229 TL olarak hesaplanmıştır.

Asgari ücret hesaplanırken TUİK rakamları bile %20 enflasyonu işaret etmiş ve rakamlar baz alınmıştır. Hal böyleyken bizlere %7,36’lık bir zam vererek iyice ağırlaşan ekonomik koşullarda yaşamamızın istenmesi; asgari ücretle çalışanlar örnek gösterilecek, hatta bu ülkede sayılarını TÜİK’in bile bilmediği işsizler örnek gösterilecek, işin kısası iş bulmuşsun, bir yanda da çalışıyorsun, haline şükret mantığının örtülü olarak kastedilmesi asla kabul edilemez.

TÖS NE İSTİYOR?

Öğretmenin öğrencilerine gelişen dünyanın teknolojisini, sanatını, edebiyatını takip ederek bilgi sunması gerekmektedir. Tüm bu araçlara erişebilmenin şartları öğretmenlerin ekonomik imkanları ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca kendisi ve ailesinin gıda, kira, elektrik, ısınma ve ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamamış bir kişinin mental olarak verimli olabilmesi beklenmez.

Öğretmenlik Meslek Kanunu daha fazla gecikmeden çıkarılmalıdır. Buna bağlı olarak yeni mesleğe başlayan öğretmenin maaşının 6.000 TL olması sağlanmalıdır. Ek ders ücreti 30 TL olmalıdır. 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.

TÖS Merkez Yürütme Kurulu