TÖS: İLKOKULDA DERS SAATİ EŞİTSİZLİĞİNE SON VERİLMELİDİR

2 Mart 2021 Salı gününden itibaren mavi ve sarı renkte olan illerde tüm kademelerde yüz yüze eğime başlanıldı. İlkokulda  yüz yüze eğitime gelen öğrenciler en fazla 15 ‘er kişi olacak şekilde iki grup olarak ayrılması istendi.Yüz yüze eğitimi tercih eden bir sınıf ile   online eğitimi tercih eden sınıf  öğrencileri arasında EBA TV hariç ders görmede 12 saatlik bir fark var. Yüz yüze eğitimdeki bir öğrenci haftada 18 saat ders görmekte iken online dersteki bir öğrenci 30 ders saati ders görebilecektir..30 kişilik bir sınıf baz alındığında 15 öğrenciye göre bir grup 2 gün yüz yüze; geriye kalan 3 gün 6 saatten 18 ssat+12 saat = 30 saat.   Velileri dilekçe vermeyen sınıf öğrencileri Pazartesi-Salı bir grup 6+6=12 saat Perşembe –Cuma ikinci grup6+6=12 saat. Her iki grubun çarşamba günü online 6 saat saat toplam bir grup öğrencisi 18 saat Yüz yüze eğitime yönlendirilen öğrenciler 12 saat daha az ders görmekte. Onları EBA ya yönlendirme kandırmacası ile hak kayıpları önlenemez.

Yaklaşık bir yıldır MEB okulları açacağı zaman devam zorunluluğunu kaldırmaktadır. Buna bir de isim bulmuşlar okula çocuğunu göndermek istemeyen veli okula dilekçe versin denilerek zorunlu eğitimin dışıma çıkılmaktadır. Her çocuk okula gelmediği için eğitim parçalı olmaktadır. Bununla birlikte “milli” olmaktan çıkmaktadır. Yerelleşen ve okula gitmeyen öğrenci sayısının artması ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğması aşikardır. Bu durumdan her zaman dezavantajlı gruba ait çocuklar etkilenmektedir. Okula devam etmeme, okulu terk etme, suça yönelme gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. Şimdiden MEB ve diğer bakanlıkların bu konulara ilişkin eylem planlarını hazırlaması gerekmektedir.

Yine Bakanlık ilkokulda okula gelme oranının %80 ortaokulda ise %70 olduğunu açıkladı. Bu oranın hangi illerde yüksek, hangi illerde düşük olduğunu açıklamadı. Yalnızca ülke genelini söyledi. Umarız bakanlığın açıklamaları doğrudur.

TÖS Diyor ki

Okulların açılması ve yüz yüze eğitimin neredeyse tüm okullarda uygulanması kararı, aceleyle alınmış ve doğacak riskler değerlendirilmemiştir.

Tüm eğitim çalışanlarının aşılanması ile birlikte tüm ülkede tek bir uygulamaya geçilmesi hedeflenmelidir. Böylesi bir kararla bir aylık gecikmeye karşı daha sağlıklı eğitim ortamı oluşturulacaktır.

TÖS’ün tüm uyarılarına rağmen MEB yaklaşık 1 yıldır gerekenleri yapmamıştır. Okullar hala oldukça kalabalık ve yeterince hijyenik olmayan koşullara sahiptir.  Aşılama gerekenin çok altındadır. Tüm eğitim çalışanlarına birinci ve ikinci faz aşılama yapılmadan yüz yüze eğitimin başlatılması nedeniyle vakaların artması durumunda sorumluluk kimde olacaktır? Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda koşullar yerine getirilmeden başta yüz yüze eğitim olmak üzere, çalışanların sosyal hareketliliğe maruz bırakılması kabul edilecek bir tutum değildir.

TÖS  Merkez  Yürütme Kurulu