Etiket: Sayıştay’ın MEB Raporu

Sayıştay Raporu

Sayıştay’ın MEB Raporu

SAYIŞTAY MEB’ E İLİŞKİN RAPORUNU YAYINLAMALIDIR Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye... Read more »