SGK OKUL AİLE BİRLİKLERİNE CEZA KESEMEZ

SGK Sigorta Primi Genel Müdürlüğünün 22.01.2015 tarih ve 421694 sayılı yazılarında; “Okul Aile Birliklerinin kamu işyeri niteliği taşıdığı, buna bağlı olarak beş puanlık indirimden yararlanamayacakları, yersiz yararlanılan tutarların gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi istenmektedir.”

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi, iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Okul Aile Birliklerinin bir kamu işyeri olarak değerlendirilmesi ve teşviklerinin iptal edilmesi bir “Hukuk skandalıdır”

Her okulun bir Okul Aile Birliği bulunmaktadır. Okulların temizlik, güvenlik, boya, bakım, tamirat gibi işlerini Sosyal Devletin kendisi yapması gerekirken okul aile birlikleri tarafından yapılmaktadır. Temel eğitim ve orta öğretim zorunlu olmasına rağmen Sosyal Devlet anayasal görevini bu birlikler kanalıyla velilere yıkmaktadır.

Sonrada aynı Sosyal Devlet Okul Aile Birliklerini kamu işyeri niteliği taşıdığını beyan ederek SSK prim teşvikinden yararlanma haklarını ellerinden almakla kalmıyor, birde cezayı işlem uyguluyor.

SGK Sigorta Primi Genel Müdürlüğü Sayıştay Başkanlığının kararını görmemezlikten gelerek; Sayıştay Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun 39. Sayfası Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birlikleri 2013 Yılı Denetim Raporu’na ayrılmıştır (http://www.sayistay.gov.tr). Raporun son cümlesi şu şekildedir: “Okul Aile Birliklerinin Kamu İdaresi niteliğinin bulunmaması ve mali tablolarının olmaması nedeniyle denetim görüşü verilmemiştir.” Bu kararı yok saymaktadır. Sosyal devlet ilkesini yerine getirmemekle birlikte hukuk devleti anlayışında yok saymaktadır.

Sayıştay Okul Aile Birliklerinin Kamu İdaresi niteliği yoktur diyor ise SGK Sigorta Primi Genel Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri kamu işyeri niteliği taşır diyemez, dememelidir.

 TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

12 yıllık zorunlu eğitim yapılan tüm okullarımızın başta temizlik, güvenlik ve evrak işlerini yapacak personel ihtiyaçları karşılanmalı, taşeron işçi çalıştırılmamalıdır.

Okullarımızın tüm giderlerinin karşılanması için her okula yeterli miktarda bütçe ayrılmalıdır.

Yargı organı olan SAYIŞTAY Okul Aile Birliklerinin Kamu İdaresi niteliği yoktur demekte ise SGK Sigorta Primi Genel Müdürlüğü bunu dikkate alarak Okul Aile Birliklerini kamu işyeri statüsünden çıkarıp Okul Aile Birliklerine fazladan ödetilmeye başlanan primler geri iade edilmelidir.

 Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı