Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifini Kabul Etmek Mümkün Değildir

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi; genel tanımlar ve “3600 Ek Gösterge” bölümü dışında, beklentileri karşılamak bir tarafa, öğretmenlik mesleğini itibar kaybına uğratacak bir projedir.

Öğretmenlik başlı başına bir uzmanlık iken, gelinen noktada kurs ve sınava tutulmak suretiyle “uzman öğretmen” veya “baş öğretmen” şeklinde sınıflama gereği duyulması düşündürücüdür. Bu onur kırıcı uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir. Çünkü öğrenciler ve velilerin gözünde uzman veya uzman olmayan öğretmenler arasında tercih hakkı doğacak ve çift taraflı bir ötekileşme kaçınılmaz olacaktır.

TÖS’ün Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki yaklaşımı nettir. Öğretmenlik başlı başına bir uzmanlık mesleği olup, sınavlarla tespit edilecek bir durum değildir. Kaldı ki hekimlik mesleği dışında başka bir uygulama da bulunmamaktadır. Hekimlerde zaten TUS yapılmakta ve sonrasındaki teorik ve uygulamalı eğitimden sonra uzman hekim olunmaktadır. Bu durumu öğretmenliğe uygulama mümkün değildir.

TÖS’ün Önerisi

  • Meslekte 10 yılını tamamlayan tüm öğretmenlerin maaşları 1000 TL, meslekte 20 yılını tamamlayan öğretmenlerin  maaşları da 2000 TL artırılmalıdır.
  • Öğretmenlerle ilgili alınacak kararlarda, sendika yöneticilerinin değil tüm öğretmenlerin düşüncelerinin alınması teknik olarak mümkündür.  Böylece tüm eğitim camiasını mağdur edecek kararlar alınmamış olur.

TÖS MYK