ÖĞRETMEN MAAŞI 10 BİN, EK DERS ÜCRETİ 40 TL OLMALIDIR

2022-23 Eğitim-öğretim yılını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Bu bağlamda sendikamız taleplerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

 • Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı derhal verilmelidir.
 • Defalarca söz verildiği halde verilmeyen 3600 ek gösterge hemen verilmelidir.
 • En düşük öğretmen maaşı 10 bin TL olmalıdır
 • Ek ders ücreti 40 TL olmalıdır.
 • Eğitim ödeneği bir maaş tutarında olmalıdır
 • Yılbaşında ve haziranda birer maaş ikramiye verilmelidir.
 • Ücretli öğretmen- sözleşmeli öğretmen çalıştırmaya son verilmelidir. MEB yalnızca 657 sayılı kanunun 4/A statüsünde öğretmen çalıştırmalıdır. 4/A-4/B (sözleşmeli Öğretmen) ücretli öğretmen çalıştırılması iş barışını bozmaktadır. MEB taşeronluk yapmaktan bir önce vazgeçmelidir.
 • Atamalar ve görevde yükselmelerde sözlü sınava son verilmelidir.
 • Öğretmeler kreş ve gündüz bakımlarından ücretsiz yararlanmalıdır. Böyle bir olanak sağlanamayacaksa 1000 TL kreş yardımı yapılmalıdır.
 • Yüksek lisans eğitimini tamamlamış yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti yüzde 25,

doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti yüzde 50

zamlı ödenmelidir.

 • İl içi yer değişikliğinde sıra tayini işletilmelidir.
 • Tüm öğretmenlerin 15 saat maaş karşılığı derse girmesi sağlanmalıdır.
 • Doğum öncesi izin süresi 16 hafta, doğum sonrası ise bir yıl olmalıdır.
 • Öğretmenler için vergi dilimi yüzde 15 olarak belirlenmelidir.
 • Öğretmenler bilgisayar, cep telefonu gibi alımlarında ÖTV ve KDV’den muaf tutulmalıdır. Uzaktan eğitimin pandemi sonrası da kısmen uygulanacağı düşünülürse ve etkinlik, duyuru, seminer, toplantı vb. çeşitli çalışmaların internet üzerinden yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlere; ücretsiz, sınırsız internet olanağı sağlanmalıdır.
 • 10 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, 15 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmelidir.
 • 25 yıl görev yapan öğretmen 1-4’üne geldiğinde derece ve kademe ilerlemesi bitmektedir. Ancak Emeklilik Kanununda yapılan değişiklikle emekli olma süresi en az 30 yıla çıkarılmıştır. Derece ve kademe ilerlemesi en az 30 yıl çalışılacak gibi düzenlenmelidir.
 • Ödenmekte olan sosyal yardımlar (Aile Yardımı ve Çocuk Parası, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi yardımlar) %100 zamlı ödenmelidir.
 • Diş, gözlük, ortez, protez ve çeşitli cihaz bedellerinin tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır.
 • İdarenin dava kazandığında öğretmenden vekalet ücreti almasına son verilmeli, hak arama hürriyetinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Kamu görevlilerinin sendika üyeliği ve üyelikten çekilme işlemleri e-devlet üzerinden yapılmalıdır.
 • Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır.

TÖS Merkez Yürütme Kurulu