MEB’İN PROJESİ NEYE HİZMET EDİYOR?

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yeni projeler başlığı altında “Ortaöğretime Uyum Eğitimi” (Ulusal Proje) adı altında bir proje bulunmaktadır.

Okula uyum projesinin genel hedefi olarak ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerine, eğitim yılı başında okulun fiziki, sosyal ve idari birimlerini, kurallarını, işleyişini tanıtarak öğrencilerin okula uyumlarının sağlanması ve uyum sorunu nedeni ile ortaya çıkan problemlerinin en aza indirilmesi olduğu belirtilmektedir. Projenin hedef grubunun Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında okuyan 9. sınıf öğrencileri olduğu ve projenin toplam süresinin de 12 ay olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Yine MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın “Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Performans Programı” adlı kitapçığının 41. sayfasında;  Faaliyet Adı: Ortaöğretime Uyum Projesi, Sorumlu Harcama Birimleri- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü MERKEZ gösterilmiştir.

41. sayfada açıklamalar kısmında da “T.C. Hükümeti ile UNICEF arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında UNICEF 2011- 2015 Ülke Programı Eylem Planı kapsamında yürütülen proje…” denilmiştir. Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı 164.764,00 TL olarak belirlenmiştir.

Buraya kadar her şey normal olarak değerlendirilebilir. Bakanlık çocuklarımızın okula uyumu için ne güzel proje hazırlamış, denilebilir.

Hâlbuki ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin zaten yaptığı işlerden biri de okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere sene başında okulun fiziki, sosyal ve idari birimleri, okul kurallarını tanıtmaktır. Rehberlik servislerince yapılan  Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Planlarında eylülün 3. haftasında 9.sınıf ve nakil gelen öğrencilerin okula uyum ve oryantasyon çalışmalarının yapılması denilmektedir.

TÖS OLARAK SORUYORUZ?

1. Bakanlığın proje hazırlama ölçütleri var mıdır? Varsa Ortaöğretime Uyum Eğitimi (Ulusal Proje) projesi hangi ölçütlere uymaktadır?  Ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin planında zaten var olan ve her yıl uygulanan oryantasyon hizmeti nasıl olur da proje kapsamına alınmıştır?

2. Ortaöğretim Uyum Eğitimi projesi kapsamında bu güne kadar kaç öğretmene, kaç veliye kaç öğrenciye ulaşılmıştır?

3. Bu projeye ilişkin olarak kaç öğretmene eğitim verilmiştir?

4.Projeyle belirlenen hedef kitlesine yönelik bir broşür, afiş veya herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa maliyeti nedir?

5. 164.764,00 TL bilindiği gibi bütçe dışı kaynak olup yurt dışından alınmıştır. Bu paranın bugüne kadar ne kadarı kullanılmıştır? Yurt dışı kaynaklı bu para hibe midir? Hibe değilse bu para kaç yıllığına ve yüzde kaç faizle geri ödemeli alınmıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın acil olarak yukarıdaki sorularımızı yanıtlamasını istemekteyiz.

TÖS’ÜN BU KONUDAKİ ÖNERİSİ

TÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’nı kendi iç dinamiklerine dönmeye ve gerçekçi, uygulanabilir, şeffaf projelerle ülkenin eğitimine öncülük etmeye davet etmektedir.

TÖS, MEB’in attığı olumlu ya da olumsuz her adımın takipçisidir ve takipçisi olmaya devam edecektir.

                                                                                    Dikmen ONAT

                                                                                     Genel Başkan