MEB’E ACİL ÇAĞRIMIZDIR: DERS PROGRAMLARI, OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE YAPILMALIDIR!

21 Eylül 2021 pazartesi günü resmen başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı, uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Öğretmenler, verilen sorumluluklar ve görev tanımları gereği yapması gereken işleri yapıyor. Bununla birlikte bir taraftan EBA’dan kaynaklanan sorunlarla uğraşırken, diğer taraftan “ders anlatmadı” şeklinde psikolojik müdahalelere maruz kalıyor.  Okulların başta fiziki koşullar olmak üzere eğitim öğretime hazır hale getirilmemesinde en küçük sorumluluğu bulunmayan öğretmenlerimizin, maddi ve manevi bedel ödeyen taraf olması kabul edilemez.

 ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 Tarihli Ve 2019/1 Sayılı Kararının Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali Ve Sosyal Haklar Bölümünün “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2. Maddesi gereğince, öğretmenler ders programları çerçevesinde ek ders almayı hak etmişlerdir.

Ayrıca bu süreçte bazı okul yöneticilerinin; sendikal ayrımcılık yaparak, sınıf ders programlarını ilan etmeden belirlediği iddia edilmektedir. Eğitim camiasında bu ve benzeri ayrıştırıcı uygulamaları araştırmak ve soruşturmak bakanlığın görevidir.

Aynı görev tanımı, sınıf görevi ve uzaktan eğitim sorumluluğu taşıyan öğretmenler arasında objektif kriterlere bağlı kalınarak, ders görevlerinin verilmesi esastır. Okul yönetimlerinin ders dağıtımı yaparken objektif kriterleri göz önünde bulundurmaları sağlanmalıdır. Aksi devam ettiği halde; içinde bulunduğumuz ağır ekonomik, sosyal ve psikolojik şartların, eğitim öğretimdeki mağdurları olarak öğrenciler ve öğretmenlerimizin sorunları daha da büyüyecektir. 

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  1. Ek ders ücretleri önceki yazımızda belirttiğimiz gibi ders programları doğrultusunda (canlı derslerden bağımsız olarak) ödenmelidir.
  2. Okul yöneticileri acilen öğretmen ve sınıf ders programlarını yapmalı, buna göre ek ders çizelgelerini düzenlemelidirler.
  3. 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı” nın 20. maddesi 1. fıkrasında belirtildiği gibi, aynı zümre öğretmenleri arasında okutabileceği derslerin dengeli dağıtılması esastır.Dolayısıyla ders dağılımı buna uygun biçimde yapılmalıdır.

TÖS Merkez Yürütme Kurulu