MEB İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURAMAMIŞ

İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın misyonu; Bakanlığın faaliyetleri ile mali ve mali olmayan tüm kaynaklarını; bağımsız ve tarafsız iç denetçileri vasıtasıyla; risk esaslı uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla değerlendirmek ve yönetime yardımcı olmak suretiyle Türk eğitim sistemine değer katmak olarak belirlenmiştir.

Yine Tebliğler Dergisi’nde İç Denetim Birimi Başkanlığının görevleri belirtilmesine rağmen; MEB 2015-2019 Stratejik Planında İç kontrol sisteminin kurulamamış olmasını Zayıf Yön olarak belirlenmiştir (s: 27).

Millî Eğitim Bakanlığı’nda doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı İç Denetim Birimi Başkanlığı 29 Aralık 2006 tarihinde kurulmuştur. MEB’in  iç denetçi kadrosu ‘40’ olup bu kadronun halen ‘13’ü doludur. Yani ‘27’ kadro boştadır.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

İç denetçi kadrosuna atama yapmayan Bakanlık 2015-2019 Stratejik Planında iç kontrollük sisteminin kurulamamasını zayıf yön olarak kendisi belirlemiştir. Peki  aynı MEB 2006 yılından bu yana iç kontrol birimini neden kurmamıştır? Ortaya çıkan, var olduğu MEB tarafından belirtilen bu zayıflığı bakanlığın gidermemiş olması manidar görülmektedir.

 O halde TÖS olarak soruyoruz: Bakanlık faaliyetlerini iç denetimden kaçırmak mı istiyor? Eğer öyle değilse en kısa zamanda bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

 

Dikmen ONAT

TÖS Genel Başkanı