HALK-kutu-BANK İLE ÇAL-IŞ-MA YA SON VERİLSİN!

    HALK-kutu-BANKASI İLE ÇALIŞMAYA SON VERİLSİN!

        Üyelerimiz tarafından genel merkezimize; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmasını genelde ayakkabı kutusuyla anılan banka ile yaptıkları ve öğretmene promosyon ücreti olarak 850-950 TL arasında bir ücret verecekleri iletilmiştir.

        Kamu personeli özlük hakları ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması, söz konusu paraların ilgili bankada belli bir süre kalması nedeniyle, bankaların bu paralardan bir kısım gelir elde etmeleri söz konusu olmakta ve bu gelirlerin elde edilmesi karşılığında bankalar tarafından “promosyon” adı altında çalışanlara ücret ödemesi yapılmaktadır.

         Üreten Türkiye’nin bankası olduğunu söyleyen Halkbank Türkiye’de bir çok ilçe MEM. ile promosyon anlaşması yapmıştır. Bu dönem yapılan protokollerle öğretmene 3 yıllığına verilen promosyon ücreti 850-950 TL. arasındadır. Aynı bankanın  yine memur olan ve benzer ücreti alan örneğin vergi memurlarına yaklaşık 1200 TL. ücretle anlaştığı bilgisi alınmıştır. Farklı bakanlıklarda yine çok farklı promosyon anlaşmaları yapılmaktadır.

            Devlet, çalışanlarının ücret ve diğer sosyal yardımlardan adil bir şekilde yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Çünkü anayasanın 10. Maddesi gereğince herkes, kanun önünde eşittir. 10. maddenin 3. Fıkrası gereğince de Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

               Diğer bakanlıklarda çalışan sayısı daha azken daha çok promosyon verildiği görülmektedir. Milli Eğitim personeli bir milyonu geçmekte, ilçelerde de memur sayısı en fazla görülen öğretmen olmaktadır. Sayının artması banka açısından kârın da artması demektir. Oysa tam tersi öğretmen her zaman en az promosyon alan memur görünümündedir. Peki öğretmen bu promosyon ücretine mi layıktır?

MEB’e SORUYORUZ:

      1.  Türkiye’de kaç öğretmen Halk Bankası’ndan maaşını almaktadır? Promosyon anlaşmasını yapan ilçe milli eğitim müdürlükleri ve MEB şeffaflık ilkesi gereği bu sorunun cevabını vermelidir.

      2.  3 yıllığına verdiği promosyon ücreti 850-950 TL. arasında iken MEB. ve MEM’ler hala neden Halk Bankası ile promosyon anlaşması yapmaktadır?

      3.  Öğretmenin promosyon anlaşmasının Halk Bankası ile yapılması bankaya para aktarmak için bir yol mudur?

      4.  Öğretmenin parasını topluca günlük repolarda ve günlük faizlerde kullanan banka bu paraları kime veya nereye, nasıl aktardığını ve kullandığını açıklamalıdır.

TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN ÖNERİSİ:

Bizler yolsuzlukla adı anılan bir banka ile çalışmak istemiyoruz. Biz Türkiye’nin öğretmenleri olarak, ayakkabı kutusuyla adı çıkmış bir banka ile çalışmak istemiyoruz. Paralarımızı yolsuzlukta kullananlar bir an önce hesap versin.

Bugünden itibaren Halk Bankası ile hiçbir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün promosyon anlaşmasının yapılmamasını; yapılan promosyon anlaşmalarının iptal edilmesini ve promosyon ücretlerinin -öğretmen yararına- adil dağılımını istiyoruz.

                                                                                                 Dikmen ONAT

                                                                                                 Genel Başkan