BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI’NIN GREVİ HAKTIR, YASAKLANAMAZ!

Bir sendika var ki; yıllardan beri patronların karşılarına çıkardığı sarı sendikalarla ölümlerle, işten çıkarmalarla, örgütlenmelerinde önlerine çıkarılan tüm engellemelere rağmen emek mücadelesine devam etmişlerdir.
Patronlar her şeye rağmen durmamışlar; Nasıl işçilerin sendikası var ise işvereninde sendikası olmalı diyerek patronlar sendikası MESS’i kurarlar. Bir de bunun başına “Çankaya’nın şişmanı işçi düşmanı”nı getirirler.

Bu kadarla kalınmaz 12 Eylül faşizmi sendikalarını ve konfederasyonlarını kapatır. 1992 yılında DİSK ve bağlı sendikalar hakkındaki davaların beraatla sonuçlanması üzerine 1992’de yeniden faaliyete geçerler.
Bugün 15 bin yürek GREV der. Bu seferde hükümet milli güvenliği gerekçe göstererek greve çıkmalarını engeller. Bu sendika DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasıdır.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasının aldığı grev kararını milli güvenlik gerekçesi ile grevi engelleyen hükümeti kınıyoruz. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasının basın açıklamasını basın ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Dikmen ONAT
TÖS Genel Başkanı

GREV HAKTIR YASAKLANAMAZ!
Metal işçilerinin GREV hakkı derhal iade edilmelidir!
Sendikamız Birleşik Metal-İş’in toplu iş sözleşmesinde yaşanan çözümsüzlüğün ardından fabrikalardaki oylamalarda çıkan GREV kararıyla birlikte MESS’e karşı başlattığı grev daha birinci günündeyken Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.
30 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu kararı ile metal grevinin yasaklandığı Türkiye’de demokrasinin olmadığı bir kez daha ilan edilmiştir.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi metal işçilerinin grev oylama sandıklarında, grev meydanlarında ortaya çıkan iradesine karşı Bakanlar Kurulu’nun aldığı yasaklama kararının adı DARBE’dir.
Bakanlar Kurulunun bu kararı “milli güvenlik” denilen şeyin gerçekte sermayenin güvenliğinden başka bir şey olmadığını ve Bakanlar Kurulunun gerçekte sermayenin bir kurulu olarak hizmet verdiğini açıkça kanıtlamıştır.
Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve çalışma koşullarını kabul etmeyen on binlerce metal işçisinin grev yolu ile hak arayışı ertelenmemiş ortadan kaldırılmıştır.
Grevin durdurulması kararının işçilerin mücadelesini engelleyerek işyerlerine barış getireceğini sananlar yanılıyorlar.
METAL İŞÇİLERİ,
ARABULUCU DEĞİL, GREV HAKKININ İADESİNİ İSTİYOR!
Sendikamız bu konuda bugün (02.02.2015) tarihinde DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA “Yürütmenin Durdurulması istemli” dava açıyor…
Çarşamba Günü (04.02.2015)
ANKARA’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve DANIŞTAY önündeyiz!
Saat: 11.30 Toplanma Yeri: Milli Kütüphane arkasında toplanma…
Saat: 12.00 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması
Saat: 14.00 Danıştay önünde basın açıklaması…

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu