ORTAÖĞRETİME UYUM PROGRAMI PROJESİ SONUÇLANMIŞ

 ORTAÖĞRETİME UYUM PROGRAMI PROJESİ SONUÇLANMIŞ

     Sendikamızın 6 Şubat 2014 tarihinde “MEB’İN Projesi Neye Hizmet Ediyor?” Adlı basın açıklamamızda:T.C. Hükümeti ile UNICEF arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında UNICEF 2011-2015 Ülke Programı Eylem Planı kapsamında yürütülen proje kapsamında “Ortaöğretime Uyum Programına yer vermişti.” Bu projeye 164.764,00 TL kaynak ayırılmıştı.

     UNİCEF Ortaöğretime Uyum Programı Pilot Uygulama Ve Değerlendirme Raporunu ocak 2014 tarihinde yayınlıyor. MEB’ de bu yayını  02/06/2014 günü kendi  web sayfasında duyuruyor.

     Program geliştirmek için Afyonkarahisar- İstanbul-Antalya da üç çalıştay düzenlenmiştir.  program kapsamında “Öğretmen Kılavuzu” ve “Uygulama Kılavuzu” ayrı ayrrı geliştirilmiş olduğunu rapordan anlıyoruz.

     “Ortaöğretime Uyum Programını”nın geliştirilmesinin amacını; 9.sınıf düzeyinde görülen okul terki ve devamsızlık gibi sorunların en asgariye indirilmesini rapordan anlıyoruz.

     Ülkemizde ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin %10,5 sınıf tekrarı yapmaktadır. Yine 9. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin de %14 sınıf tekrarı yapmaktadır. Bu oran OECD ortalaması %2 dır. Bu durumu artık Mısır’daki sağır sultan bile bilmektedir.

      Raporda bizim dikkatimizi çeken ise şu cümle olmuştur. ”Ortaöğretime Uyum Programı’nın uygulandığı okullara yeni başlayan öğrenciler ile programın uygulanmadığı okullara yeni başlayan öğrencilerden, öğretimin başlangıcından bir hafta sonra alınan verilerin karşılaştırılması yapıldığında programın uygulandığı okulların lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  (s: 5)”

 TÖS’ün KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

      Okulun açıldığı hafta öğrencilere ve velilere okula uyum programı adı altında bir sunum yapıyorsunuz. Ondan sonrada bizim programımız başarı olduğu diye çıkıyorsunuz? Sizin programınızın başarı olabilmesi için öncelikle üzerinden 6 ay geçmesi lazım. Programı uyguladığınız okullarda yıl boyunca öğrenci devamsızlığı izlersiniz. Öğrencilerin derslerden aldığı notları izlersiniz ondan sonra hangi okul ile karşılaştıracak iseniz karşılaştırır ve programın başarısını ortaya koyarsanız. Bu bağlamda UNİCEF’in bu çalışması master tezi düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz.

 Dikmen ONAT

Genel Başkan