3. Olağan Kongreye Gidiyoruz…

DUYURU

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Yürütme Kurulu 03/08/2020 ve 189 sayılı kararıyla 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının 10. Maddesi ve Tüzüğümüzün 18. Maddesi uyarınca 2. Olağan Genel Kurula gidilmesine; 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat: 10:00’da Sağlık Mah. Ataç 1 Sk. Ergin Apt. No: 5/5 Çankaya/Ankara adresindeki Genel Merkezimizde yapılması kararı alınmıştır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise aşağıdaki gündemle 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat:10:00’da Sağlık Mah. Ataç 1 Sk. Ergin Apt. No: 5/5 Çankaya/Ankara adresindeki Genel Merkezimizde tekrar toplanılması kararı alınmıştır.

TÖS Yürütme Kurulu

 GÜNDEM

 1. Yoklama Ve Açılış
 2. Divan Oluşumu
 3. Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması
 4. Genel Başkanın  Konuşması
 5. Komisyonların Oluşturulması (Tüzük Değişikliği, Önerge)
 6. Tüzük Değişikliği Önergelerinin Görüşülmesi
 7. Çalışma Raporu Ve Mali Raporun Okunması, Görüşülmesi, Aklanması
 8. Merkez Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Görüşülmesi, Aklanması
 9. Merkez Disiplin Kurulu Raporunun Okunması Görüşülmesi, Aklanması
 10. Genel Kurulda Alınacak Kararların Görüşülmesi
 11. TÖS  Meclis Üyesi, Yürütme Kurulu, Denetleme Ve Disiplin Kurulları Asil Ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi
 12. Seçimler
 13. Dilek Ve Temenniler
 14. Kapanış